หน้าแรก
Home
เกี่ยวกับเรา
About Us
บทความ
Articles
หนังสือแนะนำ
Books
หลักสูตร
Inhouse Courses
สมาชิก
Member
ติดต่อเรา
Contact Us
Upper
Assessment
 

กรุณาระบุอีเมล์ของท่าน
เพื่อรับข่าวสารจากเรา
 

search

Training and Seminar

Home > Trainer
Upper Network
Guru รศ. ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
Upper Knowledge Executive Coach
* นักกลยุทธ์ ระดับกูรูของเมืองไทย ผู้คร่ำหวอดในด้านการจัดการธุรกิจ เศรษฐกิจและการเมือง 
* ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
* ที่ปรึกษาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
* รองศาสตราจารย์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Contact : Upper Knowledge Co., Ltd. Tel : 02-730-5589, 089-129-8989
email : info@UpperKnowledge.com
Guru ดร. สมบุญ บุญญาวนิชย์
Upper Knowledge Executive Coach
• ที่ปรึกษาผู้ว่าการฯ ที่ปรึกษา CEO ด้านการพัฒนาโครงสร้างองค์กร ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หลายแห่ง
• ผู้คร่ำหวอดในการถ่ายทอดประสบการณ์จริง เกี่ยวกับ การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) และกระบวนการคิด (Thinking System) ด้วยการประยุกต์หลักธรรมชาติเข้ากับหลักการบริหารได้อย่างแยบยล
• ประสบการณ์บรรยายให้กับบัณฑิตวิทยาลัยในหลายสถาบัน และองค์กรต่างๆอาทิ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน), เครือเจริญโภคภัณฑ์, สำนักงาน ก.พ., สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)ฯลฯ
• หนึ่งในทีมผู้คิดค้น nano product and production process เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความแตกต่าง และ มูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ทั้ง consumer products, industrial products, and alternative energy products

Contact : Upper Knowledge Co., Ltd. Tel : 02-730-5589,  089-129-8989
email : info@UpperKnowledge.com
Guru รศ. ดร. ธีรยุส วัฒนาศุภโชค
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Guru Coach for Goal(CFG)
Guru ALG
Guru GTN
Guru Network
Guru Dusit
Guru Boston
Guru อ. สุวิช นุกูลสุขศิริ
Upper Knowledge HR Professional
* ผู้เชี่ยวชาญการบริหารค่าจ้างเงินเดือน และบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสบการณ์มากมายในการวางระบบบริหารค่าจ้างเงินเดือน การสำรวจค่าจ้าง วางโครงสร้างองค์กร ระบบบริหารผลงาน และระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

Contact :  Upper Knowledge Co., Ltd.
Tel :  02-730-5589, 089-129-8989
email :
info@UpperKnowledge.com

Guru อ. ทัศน์ จารุศักดิ์ศรี
Upper Knowledge Executive Coach
* ผู้เชี่ยวชาญในการดึงศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ด้วยเทคนิคการประเมินบุคลิกภาพและ Work Style
* ประสบการณ์ทำงานมากกว่า 20 ปีในสายปฏิบัติการและการบริหารกับบริษัทข้ามชาติ บริษัทไทย รวมทั้งรัฐวิสาหกิจ
* Cerfitied Professional Certified Behavioral and Career Consultant
   People Management from Disney Institute in Florida, USA.
  Advance NLP intervention

Contact : Upper Knowledge Co., Ltd. Tel : 02-730-5589, 089-129-8989
email : info@UpperKnowledge.com
Guru อ. ชิงชัย อิทธิอมรกุลชัย
Upper Knowledge Sales Coach
* วิทยากรและนักบริหารผู้มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 20 ปีกับบริษัทข้ามชาติหลายแห่ง อาทิ โตโยต้า มอเตอร์, เชฟโรเลต เซลส์, วอลโว่คาร์, ธนาคารไทยพาณิชย์
* มีความชำนาญด้าน การตลาด การขาย การพัฒนาธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง
* ผู้แต่งหนังสือ best seller ด้านการขาย "ใครขโมยยอดขาย! ช่วยหาที" คลิกที่นี่ เพื่อดูเนื้อหาหนังสือ

Contact : Upper Knowledge Co., Ltd.
Tel : 02-730-5589, 089-129-8989
email : info@UpperKnowledge.com

Guru อ. ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
Upper Knowledge HR Professional & Consultant
* อดีตผู้บริหารและ HR มืออาชีพจากบริษัทชั้นนำ และผู้เขียนหนังสือ Best-seller in HR Development หลายเล่ม

Contact : Upper Knowledge Co., Ltd. Tel : 02-730-5589, 089-129-8989
email : info@UpperKnowledge.com
line