หน้าแรก
Home
เกี่ยวกับเรา
About Us
บทความ
Articles
หนังสือแนะนำ
Books
หลักสูตร
Inhouse Courses
สมาชิก
Member
ติดต่อเรา
Contact Us
Upper
Assessment
 

กรุณาระบุอีเมล์ของท่าน
เพื่อรับข่าวสารจากเรา
 

search

Training and Seminar

Course
Systematic Thinking การคิดเป็นระบบครบวงจร Share
ส.ค. 2551
คนเราต้องคิดอยู่ตลอดเวลา เพราะเราต้องอาศัยความคิดเพื่อการตัดสินใจที่จะทำหรือไม่ทำกิจกรรมใดๆในชีวิต ความรู้ ประสบการณ์ ความเชื่อ และสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ทำให้คนเรามีความคิดที่แตกต่างกันและเป็นสาเหตุทำให้ตัดสินใจ แตกต่างกันไปด้วย การคิดอย่างไม่มีรูปแบบและไม่รอบคอบอาจทำให้เราตัดสินใจผิดพลาดได้ ตรงกันข้ามการคิดอย่างเป็นระบบจะ ช่วยให้เรามีความคิดอย่างเป็นรูปแบบที่ถูกต้องยิ่งขึ้น ซึ่งจะสามารถทำให้เราตัดสินใจได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น


หมวด กลยุทธ์/เทคนิคการบริหาร/Tools
รหัสหลักสูตร UPC 019
วัน-เวลา เวลา -- น.
สถานที่ --

วิทยากร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
ดร. สมบุญ บุญญาวนิชย์
* Upper Knowledge Strategic Consultant
* นักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จและมีความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดประสบการณ์จริงเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) และกระบวนการคิด (Thinking System) ด้วยการประยุกต์ หลักธรรมะเข้ากับ
เจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับสูง และระดับกลาง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจพื้นฐานของความคิดและการตัดสินใจ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจวิธีคิดในรูปแบบต่างๆ และสามารถนำไปเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถปรับปรุงวิธีคิดของตนเอง เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถ ถ่ายทอดความคิด จัดลำดับ และถ่ายทอดสู่ผู้ฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพ


รายละเอียดหลักสูตร

ระยะเวลา : ใช้เวลา 1-2 วัน

วิธีการอบรม : บรรยาย  แบบฝึกหัด กรณีศึกษา อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมวางแผนงานจริงขององค์กร
 
Instructor
ดร. สมบุญ บุญญาวนิชย์

* Upper Knowledge Strategic Consultant
* นักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จและมีความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดประสบการณ์จริงเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) และกระบวนการคิด (Thinking System) ด้วยการประยุกต์ หลักธรรมะเข้ากับหลักการบริหารได้อย่างแยบยล
* วิทยากรพิเศษ บรรยายให้กับบัณฑิตวิทยาลัยในหลายสถาบัน และหน่วยราชการต่างๆ
* กรรมการบริษัท พี.เอส.วี.การบัญชีภาษีอากร จำกัด
* ผู้ริเริ่มกระบวนการ การพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาองค์กร แบบ KTA Modelอัตราค่าอบรม
อัตราค่าอบรม Vat 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ยอดชำระ (บาท) คะแนน
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
bullet Pls call our hotline 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pls call our hotline 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
หมายเหตุ :
Upper Knowledge hotline 02-730-5589, 089-129-8989

++ สิทธิพิเศษ ++ : คะแนน Bonus สำหรับสมาชิก Upper Knowledge ให้คุณได้แลกรับของรางวัลเร็วขึ้นและมากขึ้น
เงื่อนไข คะแนน Bonus
-- 0
-- 0
  • คะแนนสะสม Upper Rewards จะถูกโอนให้กับสมาชิกที่ Login เข้ามาดำเนินการสมัคร เช่น สมาชิกชื่อA สมัครหลักสูตรให้กับตนเองและเพื่อนสมาชิกชื่อ B และ ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกชื่อ C คะแนนสะสมทั้งหมดของ A, B, C ที่เกิดขึ้นจากการสมัครหลักสูตรนี้ จะถูกโอนให้สมาชิกชื่อ A
  • ระบบจะคำนวณคะแนนให้ หลังจากได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
วิธีการชำระเงิน
1. โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM
ชื่อบัญชี "บริษัท อัพเปอร์ โนวเลจ จำกัด"
ธนาคารกรุงเทพ สาขา สยามพารากอน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 855-0-17243-4 หรือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา สยามพารากอน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 218-212657-0 หรือ

ธนาคารกสิกรไทย สาขา สยามพารากอน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 738-2-40507-7

2. หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาแฟกซ์ใบ pay-in slip หรือ ATM slip พร้อมใบยืนยันการสมัคร มาที่ เบอร์ Fax 02-730-5509
หมายเหตุ
- เนื้อหา สามารถ customize ให้ตรงกับความต้องการขององค์กรของท่านได้ - กรุณาติดต่อเพื่อตกลงในรายละเอียด เรื่อง หลักสูตร วันเวลา สถานที่ และอัตราค่าอบรมพิเศษ -Hotline Tel. 089-129-8989
info@upperknowledge.com

กรณี สมัครทางโทรสาร กรุณาพิมพ์ใบสมัครออนไลน์ กรอกรายละเอียด และ fax ไปยัง 02-730-5509

หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ คลิกที่นี่


** หากสนใจรายละเอียดหรือจองที่นั่งรุ่นถัดไปกรุณาติดต่อเรา
ชื่อผู้ส่ง (*)
อีเมล์ติดต่อกลับ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ
รายละเอียด (*)
หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง
PROMOTION
- เนื้อหา สามารถ customize ให้ตรงกับความต้องการขององค์กรของท่านได้ - กรุณาติดต่อ Upper Knowledge เพื่อตกลงในรายละเอียด เรื่อง หลักสูตร วันเวลา สถานที่ และอัตราค่าอบรมพิเศษ - Contact: Upper Knowledge 02-730-5589, 089-129-8989
info@upperknowledge.com

MEMBER BENEFIT
  • ส่วนลดค่าอบรมและสัมมนา
  • คะแนนสะสมสำหรับแลกของรางวัล
  • อ่านและ post review หนังสือได้
  • อ่านและ post บทความได้
  • post ใน section Freelance และ Find people ได้
Register Guide Member Register
line