หน้าแรก
Home
เกี่ยวกับเรา
About Us
บทความ
Articles
หนังสือแนะนำ
Books
หลักสูตร
Inhouse Courses
สมาชิก
Member
ติดต่อเรา
Contact Us
Upper
Assessment
 

กรุณาระบุอีเมล์ของท่าน
เพื่อรับข่าวสารจากเรา
 

search

Training and Seminar

Articles
บริหารจัดการองค์กรยุคใหม่ด้วย Balanced Scorecard Share
By Arthapol
Published Date 5 กรกฎาคม 2551

Balanced Scorecard เป็นเครื่องมือทางด้านการจัดการสำหรับองค์กรยุคใหม่ ซึ่งได้รับการยอมรับจากผู้บริหารของหลายองค์กรว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ เพราะทุกองค์กรต่างก็ต้องการระบบวัดผลที่มีประสิทธิภาพมากกว่ารายงานผลการดำเนินงานเพียงในระยะสั้นๆ นอกจากนี้ Balanced Scorecard ยังช่วยให้การวัดผล สามารถทำได้อย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจนและเป็นธรรม กว่าการประเมินแบบเดิมๆ ที่หลายครั้งตกอยู่บนพื้นฐานของความรู้สึกและไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นตัวเลขได้ ที่ผ่านมา เราอาจละเลยความสำคัญของการวัดผลงานด้านอื่นๆ โดยมุ่งเน้นเพียงการผลิตและขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งมักจะเป็นเป้าหมายในระยะสั้น แต่การเตรียมตัวเพื่อการเติบโตในระยะยาวเป็นหน้าที่ของหน่วยงานวิจัยและพัฒนา แต่มักถูกมองว่าเป็นส่วนที่มีแต่ค่าใช้จ่าย ไม่สร้างรายได้ เช่นเดียวกันกับหน่วยงานสนับสนุน (Support) อาทิ IT, Finance & Accounting, Supply Chain, Production หากจะวัดผลหน่วยงานเหล่านี้ด้วยความสามารถในการสร้างรายได้ในระยะสั้น เหมือนหน่วยงานขายและทำตลาด คงจะไม่เป็นธรรมแน่ๆ ในทางกลับกัน หากให้แต่ละหน่วยงาน ต่างคนต่างมีเป้าหมายโดยยึดถือตัววัดผล (KPI : Key Performance Indicator) ของตนโดยไม่สนใจเป้าหมายหลักขององค์กร หรือ ไม่มีการเชื่อมโยงเป้าหมายเข้าด้วยกัน เราลองมาดูตัวอย่างต่อไปนี้
  • ฝ่ายขายเน้นทำยอดด้วยสินค้าราคาถูก margin ต่ำ และยอดขายส่วนใหญ่ของบริษัทก็อิงอยู่บน กลุ่มสินค้าประเภทนี้ แต่ trend ในอนาคตอันใกล้ สินค้ากลุ่มนี้กำลังจะตกรุ่น
  • ฝ่ายการตลาดก็ enjoy กับยอดขายที่เติบโตขึ้นผ่านตัวแทนจำหน่าย โดยไม่ได้เตรียมการเรื่องสินค้าใหม่และการสร้าง brand มากนัก เพราะงบการตลาดถูกลดทอนลงจากฝ่ายบัญชี
  • ฝ่ายผลิตก็มีเป้าหมายในการผลิตให้เต็มประสิทธิภาพเครื่องจักร และฝ่ายจัดซื้อ ก็เผลอไปสั่งวัตถุดิบมาตุนไว้เกินจำเป็น เพราะเห็นว่าได้ราคาต้นทุนต่ำซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของตน แต่ไม่ทราบว่าสินค้าที่จะใช้วัตถุดิบนี้ กำลังตกรุ่นในอีกไม่เกิน 6 เดือนข้างหน้า
ต่างคนต่างทำตามเป้าหมายของตนอย่างถูกต้อง แต่บริษัทใกล้เจ๊ง เพราะเหตุใด ? ใช่แล้วครับ เหมือนวงดนตรีที่ขาด Conductor เป้าหมายของแต่ละฝ่ายไม่ได้ถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายหลัก คือ “การเติบโตอย่างยั่งยืน” แนวคิดของ Balanced Scorecard ซึ่งครอบคลุมมุมมองทั้ง 4 ด้านขององค์กร และ 3 มิติของเวลา จึงถูกพัฒนาขึ้น โดย Robert S. Kaplan และ David P. Norton ที่เสนอผ่าน Harvard Business Reviews ในปี 1992 ยังจำกลยุทธ์เพิ่มกำไร กับ Performance Management ในตอนที่แล้วอยู่ได้มั้ยครับ ใช่แล้วครับ Balanced Scorecard เป็นเครื่องมือวัดผลตัวหนึ่ง ที่สะท้อนการทำงานและเชื่อมโยงทุกทีมเข้าด้วยกัน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันซึ่งก็คือ “การเติบโตอย่างยั่งยืน” ขององค์กร แต่ทั้งนี้คงต้องทำควบคู่กันไปกับ “การพัฒนาขีดความสามารถ” ของคนในองค์กร เพื่อไม่ให้พนักงานรู้สึกเครียดกับการเค้นผลงานของแต่ละคนออกมาโดยมีระบบตรวจสอบ ซึ่งก็คือ Balanced Scorecard แต่ยังคงรู้สึกดีกับการได้พัฒนาตนเองผ่าน Competency Development & Training ขององค์กร ซึ่งเราจะมาดูกันต่อในฉบับถัดไปครับ ในฐานะนักธุรกิจที่เล็งเห็นถึงการเติบโตที่ยั่งยืนขององค์กรเป็นหลัก ก็ย่อมต้องยึดหลัก “Give and Take” เพื่อความสมดุล โดย เปรียบการ Take เสมือนสิ่งที่เราได้จากระบบ Balanced Scorecard จากพนักงาน แต่ก็ต้องไม่ลืม Give กลับคืนสู่คนในองค์กร เช่น พัฒนาขีดความสามารถ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ตลอดจนการสร้างขวัญกำลังใจ ด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ


line